Görsel  sanatlar alanında  yapacağı etkinliklerle ülke sanatının ve  toplum kültürünün gelişmesi, sanatın en geniş kesimlerce benimsenmesi, estetik bir bakış açısının kazanılması, çağdaş değerlerin korunması için tasarım, resim, heykel, seramik, cam, tekstil, iç mimarı, mimari, sinema, geleneksel sanatlar, sahne sanatları konularında faaliyetlerini yürütürken tüm özel ve kamu kesimleri ile işbirliği kurarak, sosyal sorumluluk projelerine destek vermek, sanatı ve sanatçıyı korumak, yüceltmek. İhtiyaç sahibi öğrencilere burslar vererek eğitimlerini ve çağdaş eğitimi desteklemek.