Güzel Sanatlar alanında lisans düzeyinde ya da master düzeyinde okumak isteyen öğrenciler ile yetenek sınavlarında başarılı bir sonuç elde etmeyi planlayan bireyler bu programdan yararlanabilir. Portfolyo; sizlerin sanat ve tasarım alanındaki eğitimlerinizde en etkin rolü oynar. Her öğrenci kendi çalışmalarını kendi portfolyosu olarak sunar. GÖRSAV Sanat Akademisi’nde birçok sanat alanında uzman eğitim kadrosuyla portfolyo hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.